Polityka Prywatności

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
a) Południowe Stowarzyszenie Ubezpieczonych SIGMA z siedzibą w Oświęcimiu przy

  ul. Kasprowicza 1 32-600

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na biuro@psusigma.pl lub na adres korespondencyjny: PSU SIGMA ul. Kasprowicza 1 32-600 Oświęcim

3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

1. Wykonywania umowy z Państwem, poprzez podjęcie działań związanych z realizacją zamówionego przez Państwa kontaktu telefonicznego w sprawie obsługi klienta, w tym przesłania wiadomości SMS potwierdzających zamówienie kontaktu oraz podsumowujących podjęte próby połączeń oraz przeprowadzenia zamówionej przez Państwa rozmowy telefonicznej, przez czas niezbędny do przygotowania połączenia telefonicznego oraz przez czas rozmowy telefonicznej, a w razie nieodebrania przez Państwa połączenia – nie dłużej niż do trzeciej z kolei nieudanej próby połączenia.

2. monitorowania jakości obsługi klienta – w tym celu będziemy przetwarzać także dane osobowe utrwalone na nagraniu rozmowy telefonicznej z Państwem przez okres trwania naszej umowy z Państwem.

3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w tym celu będziemy przetwarzać także dane osobowe utrwalone na nagraniu rozmowy telefonicznej z Państwem, przez czas trwania ewentualnych postępowań i przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń .

4. W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:

1. Prawo do wniesienia sprzeciwu,

2. prawo dostępu do danych osobowych,

3. prawo do sprostowania danych, 

4. prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”),

5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

6. prawo do przeniesienia danych.

Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji – mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposobów:

pisemnie na adres PSU SIGMA ul. Kasprowicza 1 Oświęcim

e-mailowo na adres biuro@psusigma.pl

telefonicznie pod numerem +48 338 429 666

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie..

5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu:

• SIGMA BROKER ul. Kasprowicza 1 32-600 Oświęcim

• podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i które świadczą usługi IT,

• podmioty, które świadczą usługi Contact Center oraz punkty partnerskie, które świadczą usługi pośrednictwa sprzedaży,

• podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji oraz w procesie obsługi Klienta,

• podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencje badawcze i marketingowe, firmy reklamowe i te które organizują konkursy,

• podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów,w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, przy czym brak podania numeru telefonu w formularzu uniemożliwi nam realizację zamówionego przez Państwa kontaktu.