Ubezpieczenia na życie

dla osób od 18 do 55 roku życia

Z MYŚLĄ O TWOJEJ RODZINIE

NOWOŚĆ!
UZUPEŁNIJ OCHRONĘ
WYBIERAJĄC DODATKOWE PAKIETY

Choroba POMOC W CHOROBIE Wypadek WYPADEK Aktywni AKTYWNI Aktywne dziecko AKTYWNE DZIECKO Zdrowie dziecka ZDROWIE DZIECKA

Pakiet WARTA EKSTRABIZNES PLUS jest dedykowany osobom, które w dniu złożenia deklaracji przystąpienia mają ukończone 18 lat i nie ukończyły 55 roku życia

NUMER POLISY: NG15656

ROCZNICA POLISY: 1 marzec

WARIANT 1 WARIANT 2 WARIANT 3 WARIANT 4 WARIANT 5 WARIANT 6 WARIANT 7 WARIANT 8
SKŁADKA MIESIĘCZNA 50 ZŁ 55 ZŁ 65 ZŁ 75 ZŁ 78 ZŁ 80 ZŁ 90 ZŁ 105 ZŁ
ZAKRES UBEZPIECZENIA
(przedstawione wartości są kumulacją stosownych ryzyk
w przypadku zajścia danego zdarzenia ubezpieczeniowego)
SKUMULOWANA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ DO WYPŁATY (W ZŁ) KARENCJA
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 60 500 75 130 83 250 99 500 83 250 109 250 119 000 176 250 brak
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku 42 500 52 630 58 250 69 500 58 250 76 250 83 000 131 150 brak
Śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 20 000 24 500 52 000 62 000 37 000 35 000 74 000 104 500 6 miesięcy
Śmierć ubezpieczonego 20 000 24 500 27 000 32 000 27 000 35 000 38 000 59 400 6 miesięcy
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezp. w wyniku wypadku - 1% 216 270 400 480 345 490 510 600 brak
Niezdolność do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego 8 000 10 000 10 000 10 000 10 000 11 000 12 000 16 400 6 miesięcy
Śmierć małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego 21 200 25 250 32 500 37 000 23 000 39 700 47 400 55 590 brak
Śmierć małżonka lub partnera w wyniku wypadku 16 200 20 250 22 500 27 000 18 000 29 700 32 400 40 590 brak
Śmierć małżonka lub partnera 7 200 9 000 10 000 12 000 8 000 13 200 14 400 18 040 6 miesięcy
Śmierć rodzica w wyniku wypadku komunikacyjnego 3 280 4 600 4 800 6 200 4 400 5 980 7 640 10 200 brak
Śmierć rodzica w wyniku wypadku 2 280 3 100 3 300 4 200 2 900 3 980 5 140 6 780 brak
Śmierć rodzica 1 280 1 600 1 800 2 200 1 400 1 980 2 640 3 280 6 miesięcy
Śmierć rodzica małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego 3 280 4 600 4 800 6 200 4 400 5 980 7 640 10 280 brak
Śmierć rodzica małżonka lub partnera w wyniku wypadku 2 280 3 100 3 300 4 200 2 900 3 980 5 140 6 780 brak
Śmierć rodzica małżonka lub partnera 1 280 1 600 1 800 2 200 1 400 1 980 2 640 3 280 6 miesięcy
Urodzenie się dziecka 640 800 900 1 100 1 000 1 210 1 320 1 640 10 miesięcy
Urodzenie się dziecka w ciąży mnogiej 840 1 000 1 100 1 350 1 250 1 460 1 570 1 940 10 miesięcy
Śmierć noworodka (od 23 tyg. ciąży do 1 roku) 1 440 1 800 2 000 2 400 2 000 2 640 2 880 3 610 6 miesięcy
Śmierć dziecka w wyniku wypadku komunikacyjnego 6 860 9 080 9 750 12 100 9 750 12 910 13 720 15 250 brak
Śmierć dziecka w wypadku 4 860 6 080 6 750 8 100 6 750 8 910 9 720 11 250 brak
Śmierć dziecka (od 1 roku życia bez górnej granicy) 2 160 2 700 3 000 3 600 3 000 3 960 4 320 5 000 6 miesięcy
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (do 25 roku życia) 2 880 3 600 4 000 4 800 3 500 5 280 5 760 7 220 6 miesięcy
Poważne zachorowanie ubezpieczonego
(katalog podstawowy, rozszerzony, infekcyjny)
2 880 3 600 4 000 4 800 3 000 5 280 5 760 7 220 6 miesięcy
Poważne zachorowanie małżonka lub
partnera (katalog podstawowy, rozszerzony, infekcyjny)
- - - - 2 000 - - - 6 miesięcy
Poważne zachorowanie dziecka - - - - 1 000 - - - 6 miesięcy
Operacje ubezpieczonego w wyniku
wypadku komunikacyjnego (kwota bazowa)
2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 5 000 5 000 6 000 brak
Operacje ubezpieczonego w wyniku wypadku (kwota bazowa) 1 000 1 000 1 500 1 500 2 000 2 500 2 500 3 000 brak
Operacje ubezpieczonego PLUS w wyniku
wypadku lub choroby (kwota bazowa)
- - - - 1 000 - - - 6 miesięcy w wyniku choroby
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego (kwota bazowa) - - - 500 1 500 - - - 6 miesięcy
POBYT W SZPITALU UBEZPIECZONEGO
za dzień pobytu w wyniku choroby 48 60 60 90 60 90 100 100 3 miesiące
za dzień pobytu w wyniku wypadku (druga kwota od 15 do 365 dnia) 48/24 60/30 60/30 90/45 100/50 99/49,50 108/54 148/74 brak
za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru (od 1 do 14 dnia) - - - - 30 - - - 3 miesiące
za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego (od 1 do 14 dnia) - - - - 50 - - - brak
rekonwalescencja poszpitalna (od 1- 30 dnia zwolnienia) - - - - 30 - - - 3 miesiące
OIOM w wyniku choroby 80 za dzień
maks. 5 dni
100 za dzień
maks. 5 dni
100 za dzień
maks. 5 dni
125 za dzień
maks. 5 dni
500
jednorazowo
138 za dzień
maks. 5 dni
150 za dzień
maks. 5 dni
205 za dzień
maks. 5 dni
3 miesiące
OIOM w wyniku wypadku 80 za dzień
maks. 5 dni
125 za dzień
maks. 5 dni
125 za dzień
maks. 5 dni
125 za dzień
maks. 5 dni
500
jednorazowo
138 za dzień
maks. 5 dni
150 za dzień
maks. 5 dni
205 za dzień
maks. 5 dni
brak
POBYT W SZPITALU MAŁŻONKA LUB PARTNERA
za dzień pobytu w wyniku wypadku (druga kwota od 15 dnia do 365) - - - - 50/25 - - - brak
POBYT W SZPITALU DZIECKA (od 1 do 25 roku życia)
za dzień pobytu w wyniku wypadku (druga kwota od 15 dnia do 365) - - - - 40/20 - - - brak
INDYWIDUALNA KONTYNUACJA TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Więcej szczegółów dotyczących poważnego zachorowania ubezpieczonego znajdziesz na 54 stronie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Więcej szczegółów dotyczących poważnego zachorowania małżonka lub partnera znajdziesz na 59 stronie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Katalog podstawowy

1) anemia aplastyczna, 2) choroba Alzheimera, 3) choroba Creutzfeldta-Jakoba, 4)choroba Hunngtona, 5) choroba Leśniowskiego-Crohna, 6) choroba Parkinsona, 7)choroba wieńcowa leczona operacyjnie, 8) dystrofia mięśniowa, 9) łagodny nowotwór mózgu, 10) łagodny nowotwór rdzenia kręgowego, 11) niewydolność nerek, 12) nowotwór złośliwy, 13) oparzenia, 14) porażenie kończyn, 15) porażenie kończyny, 16) pourazowe uszkodzenie mózgu, 17) przeszczep narządu, 18) przewlekła (schyłkowa) niewydolność oddechowa, 19) przewlekła (schyłkowa) niewydolność wątroby, 20)przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B, 21) przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C, 22) śpiączka, 23) tętniak lub rozwarstwienie aorty brzusznej leczone operacyjnie, 24) tętniak lub rozwarstwienie aorty piersiowej leczone operacyjnie, 25) twardzina układowa (uogólniona sklerodermia), 26) udar mózgu, 27) utrata kończyn, 28) utrata kończyny, 29) utrata mowy, 30) utrata słuchu, 31) utrata wzroku, 32) wady zastawek serca leczone operacyjnie, 33) zapalenie mózgu, 34) zawał serca

Definicje poważnych zachorowań z katalogu podstawowego znajdziesz na 170 stronie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Katalog rozszerzony

1) bakteryjne zapalenie mózgu, 2) bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 3) bakteryjne zapalenie wsierdzia, 4) bąblowiec mózgu leczony operacyjnie, 5) bąblowiec w obrębie klatki piersiowej lub jamy brzusznej leczony operacyjnie, 6) choroba neuronu ruchowego, 7) kardiomiopaa, 8) nadciśnienie płucne pierwotne (idiopatyczne), 9) ostra niewydolność wątroby, 10) piorunujące (nadostre) zapalenie wątroby, 11) reumatoidalne zapalenie stawów, 12) ropień mózgu, 13) sepsa (posocznica, SIRS), 14) stwardnienie rozsiane, 15) toczeń rumieniowaty układowy, 16) wirusowe zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych, 17) wrzodziejące zapalenie jelita grubego, 18) zakażenie HIV/human immunodeficiency virus lub rozpoznanie AIDS/nabyty zespół niedoboru odporności (w wyniku transfuzji krwi), 19) zakażenie HIV/human immunodeficiency virus lub rozpoznanie AIDS/nabyty zespół niedoboru odporności (w związku z wykonywanym zawodem), 20) zakażona martwica trzustki, 21) zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, 22) ziarniakowatość Wegenera

Definicje poważnych zachorowań z katalogu rozszerzonego znajdziesz na 177 stronie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Katalog infekcyjny

1) borelioza, 2) cholera, 3) dur brzuszny, 4) gorączka denga, 5) gorączka zachodniego Nilu, 6) gruźlica, 7) malaria, 8) schistosomatoza, 9) tężec, 10) wścieklizna, 11) zgorzel gazowa, 12) żółta gorączka

Definicje poważnych zachorowań z katalogu infekcyjnego znajdziesz na 181 stronie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Więcej szczegółów dotyczących poważnego zachorowania dziecka znajdziesz na 64 stronie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Katalog podstawowy

1) anemia aplastyczna, 2) bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 3) choroba Kawasaki, 4) cukrzyca, 5) dystrofia mięśniowa, 6) łagodny nowotwór mózgu, 7) nabyta niedokrwistość hemolityczna, 8) nagminne porażenie dziecięce (poliomyelis), 9) niewydolność nerek, 10) nowotwór złośliwy, 11) oparzenia, 12) operacja serca w krążeniu pozaustrojowym, 13) porażenie kończyn, 14) przewlekła (schyłkowa) niewydolność wątroby, 15) śpiączka, 16) tężec, 17) utrata kończyn, 18) utrata słuchu, 19) utrata wzroku, 20) wirusowe zapalenie mózgu, 21) zakażenie wirusem HIV Human Immunodeficiency Virus lub rozpoznanie AIDS/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (wwyniku transfuzji krwi).

Definicje poważnych zachorowań dziecka z katalogu podstawowego znajdziesz na 183 i kolejnych stronach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Świadczenie z tytułu rekonwalescencji poszpitalnej ubezpieczonego w wyniku wypadku lub choroby przysługuje za każdy dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim począwszy od dnia następnego po dniu wypisu ze szpitala w okresie pierwszych 30 dni zwolnienia, pod warunkiem, że pobyt w szpitalu bezpośrednio poprzedzający zwolnienie lekarskie trwał powyżej 9 dni.

Więcej szczegółów znajdziesz na 84 i 85 stronie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

W nawiasie wysokość świadczenia w % kwoty bazowej podanej w ofercie

1) ablacja (100%), 2) chemioterapia (100%), 3) radioterapia (100%), 4) wszczepienie kardiowertera/defibrylatora (100%), 5) terapia interferonowa (100%), 6) wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora serca, kardiostymulatora) (100%), 7) dializoterapia (100%), 8) wertebroplastyka przy leczeniu naczyniaka kręgosłupa (50%), 9) wszczepienie stymulatora do głębokiej stymulacji mózgu (50%), 10) wszczepienie implantu ślimakowego (50%), 11) wszczepienie systemu zastawkowego komorowootrzewnowego (25%), 12) wszczepienie pompy baclofenowej (25%)

Więcej szczegółów znajdziesz na 120 stronie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Definicje specjalistycznych metod leczenia znajdziesz na 211 stronie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

  • Zmiana wariantu

WAŻNE: Zmiana wariantu możliwa wyłącznie w rocznicę polisy. Rocznica polisy grupowej NG15656: 1 marzec

Jeśli jesteś zainteresowany zmianą wariantu to skontaktuj się z nami lub pobierz deklarację przystąpienia/zmiany danych, wydrukuj, wypełnij, podpisz i wyślij oryginał na nasz adres.

  • Zmiana osoby uposażonej

Jeśli chcesz zmienić osobę uposażoną pobierz deklarację przystąpienia/zmiany danych, wydrukuj, uzupełnij swoje dane, wpisz nową osobę uposażoną, podpisz i wyślij oryginał na nasz adres.

  • Zmiana lub wskazanie partnera

Jeśli chcesz wskazać lub zmienić partnera pobierz deklarację przystąpienia/zmiany danych, wydrukuj, uzupełnij swoje dane, wpisz partnera, podpisz, wyślij oryginał na nasz adres.

  • Zmiana danych osobowych (np. adres, nazwisko)

Jeśli chcesz zmienić dane osobowe pobierz deklarację przystąpienia/zmiany danych, wydrukuj, wpisz aktualne dane, podpisz i wyślij oryginał na nasz adres.

Ubezpieczyciel za operacje wymienione w OWU, w katalogu operacji (strona 189 OWU) wypłaca świadczenie w następującej wysokości: 1) poziom 1 – 5 % kwoty bazowej, 2) poziom 2 – 10% kwoty bazowej, 3) poziom 3 – 30% kwoty bazowej, 4) poziom 4 – 50% kwoty bazowej, 5) poziom 5 – 100% kwoty bazowej.

Katalog obejmuje 755 zabiegów

Więcej szczegółów znajdziesz na 102 i kolejnych stronach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Katalog operacji znajdziesz na 189 i kolejnych stronach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel za operacje wymienione w OWU, w katalogu operacji (strona 189 OWU) wypłaca świadczenie w następującej wysokości: a) poziom 1 – 10% kwoty bazowej, b) poziom 2 – 25% kwoty bazowej, c) poziom 3 – 50% kwoty bazowej, d) poziom 4 – 75% kwoty bazowej, e) poziom 5 – 100% kwoty bazowej.

Katalog obejmuje 755 zabiegów Za operacje niewymienione w katalogu operacji ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w wysokości 50zł.

Więcej szczegółów znajdziesz na 102 i kolejnych stronach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Katalog operacji znajdziesz na 189 i kolejnych stronach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego przysługuje w przypadku pobytu w szpitalu na terenie RP, UE, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Japonii, Monako, Szwajcarii, Watykanu, Islandii, Norwegii, San Marino, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii.

Świadczenie za pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby płatne od 1 dnia pobytu, gdy pobyt był dłuższy niż 3 dni, maksymalnie do 365 dnia. Więcej szczegółow od 80 strony Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Świadczenie za pobyt ubezpieczonego i małżonka w szpitalu w wyniku wypadku płatne od 1 dnia pobytu, maksymalnie do 365 dnia. Więcej szczegółow od 80 strony Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Świadczenie za pobyt dziecka w szpitalu w wyniku wypadku płatny od 1 dnia pobytu, maksymalnie do 365 dnia. Więcej szczegółow od 90 strony Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

NOWOŚĆ!
UZUPEŁNIJ OCHRONĘ
WYBIERAJĄC DODATKOWE PAKIETY

Osoba przystępująca do umowy grupowej w TUnŻ „WARTA” S.A. może indywidualnie rozszerzyć swój zakres ochrony wybierając dowolną kombinację dostępnych poniżej pakietów dodatkowych

Aktywne dziecko
Aktywne dziecko

alternatywa dla NNW szkolnego

Zdrowie dziecka
Zdrowie dziecka

dodatkowe środki na leczenie dziecka

Choroba
Pomoc w chorobie

dodatkowe zabezpieczenie w razie choroby dla ciebie i innych członków rodziny

Wypadek
Wypadek

dla osób często podróżujących

Aktywni
Aktywni

dodatkowe zabezpieczenie dla osób prowadzących aktywny tryb życia

Ochrona obowiązuje przez 24 godziny na dobę na całym świecie*

* oprócz ryzyk Operacje i Pobyt w Szpitalu gdzie ochrona obowiązuje na terenie: Polski, Wielkiej Brytanii, krajów Unii Europejskiej, Australii, Republiki Islandii, Japonii, Kanady, Księstwa Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Watykanu, San Marino oraz Korei Południowej, * oprócz ryzyka WARTA OPIEKA, gdzie ochrona obowiązuje na terenie Polski.

Dokumenty polisy NG15656 (OWU i inne) 

Rozwiń

Pliki do pobrania

KONTAKT

Południowe Stowarzyszenie
Ubezpieczonych SIGMA

ul. Kasprowicza 1, 32-600 Oświęcim

 


Infolinia:
+48 338 429 666

Adres e-mail:
biuro@psusigma.pl

Strona www:
www.psusigma.pl