O nas

POŁUDNIOWE STOWARZYSZENIE UBEZPIECZONYCH - SIGMA

 Kiedy potrzebujesz stabilizacji 

          To instytucja, której zadaniem jest podnoszenie świadomości i promowanie ubezpieczeń na terenie naszego kraju. Zostało utworzone i zarejestrowane w styczniu 2006 roku przez osoby z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej.

            Jego głównym zadaniem jest zrzeszenie i otoczenie opieką osób indywidualnych, aby umożliwić czerpanie dla nich większych korzyści i przywilejów z rynku ubezpieczeniowego. Na dzień dzisiejszy korzyścią z członkostwa w Stowarzyszeniu jest udział w grupowym ubezpieczeniu ochronnym na życie, które standardowo funkcjonuje jedynie w większych firmach i zakładach. Taka otwarta grupa do której mogą dołączyć osoby między 18 a 75 rokiem życia, jest świetną alternatywą na zapewnienie ochrony sobie, oraz swojej rodzinie w przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń losowych.

           Wśród osób którym dedykujemy przedstawione programy mogą z powodzeniem się znaleźć osoby prowadzące działalność gospodarczą, pracujące za granicą, bezrobotne, zatrudnione w mniejszych firmach gdzie nie ma możliwości ubezpieczenia grupowego lub w takich w których pracodawca nie zamierza organizować tego typu ochrony dla pracowników, a w końcu także takie, które opuszczając z różnych przyczyn swoje dotychczasowe miejsce pracy mają życzenie kontynuowania ubezpieczenia grupowego opłacanego do tej pory.

           W celu zapewnienia warunków ubezpieczenia na odpowiednim poziomie, prowadzone były negocjacje z różnymi Towarzystwami, co zaowocowało współpracą ze sprawdzonym i łatwo rozpoznawalnym Ubezpieczycielem w naszym kraju - PZU Życie SA.

           Dodatkowo aby wyjść naprzeciw zróżnicowanym oczekiwaniom członków naszego Stowarzyszenia, podjęliśmy rozmowy z kolejnymi Ubezpieczycielami. W wyniku tego dnia 1 listopada 2008 roku ruszył program ubezpieczenia grupowego realizowanego przez STUnŻ Ergo Hestia SA.

           Natomiast w maju 2012 roku sfinalizowaliśmy prace nad pakietem ubezpieczenia na życie dla pracowników służby zdrowia w Towarzystwie INTER ŻYCIE Polska S.A.

           Z kolei wrzesień 2013 to miesiąc w którym rozpoczęliśmy współpracę z kolejnym wiodącym Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.

           Co warto podkreślić nasze Stowarzyszenie skupia się na wspieraniu prywatnego jak i publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku. Charakter non profit naszego Stowarzyszenia jawi je jako – dobrowolne, trwałe i samorządne zrzeszenie o celach niezarobkowych.

KONTAKT

Południowe Stowarzyszenie
Ubezpieczonych SIGMA

ul. Kasprowicza 1, 32-600 Oświęcim


Infolinia:
+48 338 429 666

Adres e-mail:
biuro@psusigma.pl

Strona www:
www.psusigma.pl