Ubezpieczenia na życie

dla osób od 18 do 55 roku życia

Z MYŚLĄ O TWOJEJ RODZINIE

 

Pakiet WARTA EKSTRABIZNES PLUS jest dedykowany osobom, które w dniu złożenia deklaracji przystąpienia mają ukończone 18 lat i nie ukończyły 55 roku życia

SKŁADKA MIESIĘCZNA 35 ZŁ 40 ZŁ 50 ZŁ 60ZŁ 65 ZŁ 75 ZŁ 90 ZŁ 63 ZŁ
ZAKRES UBEZPIECZENIA Wysokość świadczeń do wypłaty (PLN) KARENCJA
Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 50 400 63 000 70 000 84 000 92 400 100 800 150 880 70 000 brak
Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 36 000 45 000 50 000 60 000 66 000 72 000 114 800 50 000 brak
Śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udary mózgu 18 000 22 500 25 000 60 000 33 000 72 000 102 500 35 000 6 miesięcy
Śmierć Ubezpieczonego 18 000 22 500 25 000 30 000 33 000 36 000 57 400 25 000 6 miesięcy
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego - 100% trwałego uszczerbku 21 600 27 000 40 000 48 000 49 000 51 000 60 000 34 500 brak
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego - 1% trwałego uszczerbku 216 270 400 480 490 510 600 345 brak
Inwalidztwo wskutek wypadku 8 000 10 000 10 000 10 000 11 000 12 000 16 400 - brak
Niezdolność do samodzielnej egzystencji Ubezpieczonego - - - - - - - 10 000 6 miesięcy
Śmierć małżonka 7 200 9 000 10 000 12 000 13 200 14 400 18 040 8 000 6 miesięcy
Śmierć małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku 14 400 18 000 20 000 24 000 26 400 28 800 36 080 16 000 brak
Śmierć rodziców lub teściów Ubezpieczonego 1 280 1 600 1 800 2 200 1 980 2 640 3 280 1 400 6 miesięcy
Śmierć dziecka Ubezpieczonego - od 1. roku życia bez górnej granicy wieku 2 160 2 700 3 000 3 600 3 960 4 320 5 000 3 000 6 miesięcy
Śmierć dziecka Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 4 320 5 400 6 000 7 200 7 920 8 640 10 000 6 000 brak
Osierocenie dziecka Ubezpieczonego - do 25 roku życia 2 880 3 600 4 000 4 800 5 280 5 760 7 216 3 500 6 miesięcy
Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego - do 20 roku życia - - - - - - - 2 000 6 miesięcy
Urodzenie się dziecka Ubezpieczonego 640 800 900 1 100 1 210 1 320 1 640 1 000 10 miesięcy
Śmierć noworodka Ubezpieczonego - od 23 tygodnia ciąży do 1 roku życia 1 440 1 800 2 000 2 400 2 640 2 880 3 608 2 000 6 miesięcy
Operacje Ubezpieczonego Plus (katalog zamknięty) - - - - - - - 1 000 6 miesięcy
Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego - - - 500 / 250 - - - 1 500 / 750 6 miesięcy
Ciężka choroba Ubezpieczonego (zakres podstawowy lub rozszerzony) 2 880
podstawowy
3 600
podstawowy
4 000
podstawowy
4 800
rozszerzony
5 280
rozszerzony
5 760
rozszerzony
7 216
rozszerzony
- 180 dni
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego (katalog rozszerzony Plus) - - - - - - - 3 000 6 miesięcy
Poważne zachorowanie małżonka (katalog rozszerzony Plus) - - - - - - - 2 000 6 miesięcy
POBYT UBEZPIECZONEGO W SZPITALU
- za dzień pobytu w wyniku choroby 48 60 60 90 90 100 100 60 90 dni
- za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 48 / 24 60 / 30 60 / 30 90 / 45 99 / 49,50 108 / 45 147 / 73 150 / 50 brak
- za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego 48 / 24 60 / 30 60 / 30 90 / 45 99 / 49,50 108 / 45 147 / 73 150 / 50 brak
- za dzień pobytu w wyniku wypadku 48 / 24 60 / 30 60 / 30 90 / 45 99 / 49,50 108 / 45 147 / 73 150 / 50 brak
- za pobyt na OIOM w wyniku choroby 80 / dzień
maks. 5 dni
100 / dzień
maks. 5 dni
100 / dzień
maks. 5 dni
125 / dzień
maks. 5 dni
137 / dzień
maks. 5 dni
150 / dzień
maks. 5 dni
205 / dzień
maks. 5 dni
500
jednorazowo
90 dni
- za pobyt na OIOM w wyniku wypadku 80 / dzień
maks. 5 dni
125 / dzień
maks. 5 dni
125 / dzień
maks. 5 dni
125 / dzień
maks. 5 dni
137 / dzień
maks. 5 dni
150 / dzień
maks. 5 dni
205 / dzień
maks. 5 dni
500
jednorazowo
brak
- za dzień pobytu w związku z rehabilitacją - - - - - - - 30 3 miesiące
- za dzień pobytu w wyniku zawału lub udaru 48 60 60 90 90 100 100 90 / 60 90 dni
POBYT MAŁŻONKA W SZPITALU
- za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy - - - - - - 50 / 25 brak
- za dzień pobytu w wyniku wypadku - - - - - - 50 / 25 brak
POBYT DZIECKA W SZPITALU (od 4 do 25 roku życia)
- za dzień pobytu w wyniku wypadku - - - - - - 40 / 20 brak
Indywidualna kontunuacja tak tak tak tak tak


KUP TERAZ!

Wydrukuj i wypełnij deklarację przystąpienia (PDF).

Prześlij wydrukowany wypełniony oraz podpisany dokument na nasz adres lub udaj się do jednego ze współpracujących z nami biur.

Pliki do pobrania

KONTAKT

Południowe Stowarzyszenie
Ubezpieczonych SIGMA

ul. Kasprowicza 1, 32-600 Oświęcim


Infolinia:
+48 338 429 666

Adres e-mail:
biuro@psusigma.pl

Strona www:
www.psusigma.pl