Ubezpieczenia na życie

dla osób od 65 do 75 roku życia

Z MYŚLĄ O SENIORACH

 

Pakiet WARTA EKSTRABIZNES PLUS jest dedykowany osobom, które w dniu złożenia deklaracji przystąpienia mają ukończone 65 lat i nie ukończyły 75 roku życia

NUMERY POLISY NG 10021

WARIANT 1
WARIANT 2
WARIANT 3
WARIANT 4
SKŁADKA MIESIĘCZNA 50 ZŁ 60 ZŁ 70 ZŁ 80 ZŁ
ZAKRES UBEZPIECZENIA Wysokość świadczeń do wypłaty (PLN) Karencja
Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 33 500 42 500 51 500 60 500 brak
Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 12 000 25 500 31 000 36 500 brak
Śmierć Ubezpieczonego 6 500 8 500 10 500 12 500 6 miesięcy
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 6 500 8 500 10 500 12 500 6 miesięcy
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku – 100% trwałego uszczerbku 22 000 28 000 34 000 40 000 brak
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku – 1% trwałego uszczerbku 220 280 340 400 brak
Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji w wyniku wypadku lub choroby Ubezpieczonego 4 500 6 000 8 000 10 000 6 miesięcy
Śmierć małżonka lub partnera wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 17 000 21 000 26 000 30 000 brak
Śmierć małżonka lub partnera wskutek nieszczęśliwego wypadku

11 500

14 000

17 500

20 000

brak
Śmierć małżonka lub partnera 6 000 7 000 9 000 10 000 6 miesięcy
Śmierć dziecka Ubezpieczonego (od 1-go roku życia bez górnej granicy) 2 280 2 880 3 480 4 080 6 miesięcy
Śmierć dziecka Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku (od 1-go roku życia bez górnej granicy)
4 180 5 380 6 530 7 630 brak
Osierocenie dziecka Ubezpieczonego 3 040 3 840 4 640 5 440 6 miesięcy
Śmierć rodziców lub teściów Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 2 450 3 200 3 950 4 700 brak
Śmierć rodziców lub teściów Ubezpieczonego

950

1 200

1 450

1 700

6 miesięcy
Śmierć rodziców lub teściów małżonka lub partnera wskutek nieszczęśliwego wypadku 2 450 3 200 3 950 4 700 brak
Śmierć rodziców lub teściów małżonka lub partnera

950

1 200

1 450

1 700

6 miesięcy
Urodzenie się wnuka UbezpieczonegoNOWOŚĆ! 350 400 450 500 10 miesięcy
Pobyt w szpitalu – za dzień pobytu w wyniku wypadku – płatne od 1 do 14 dnia pobytu 80
za dzień
90
za dzień
105
za dzień
125
za dzień
brak
Pobyt w szpitalu – za dzień pobytu w wyniku wypadku – płatne od 15 do 365 dnia pobytu 40
za dzień
45
za dzień
52,50
za dzień
62,50
za dzień
brak
Pobyt na OIOM w wyniku wypadku Ubezpieczonego – do 5 dni 100
za dzień
125
za dzień
150
za dzień
175
za dzień
brak
Pomoc MedycznaNOWOŚĆ! tak tak tak tak brak
RehabilitacjaNOWOŚĆ! tak tak tak tak brak
Transport i OpiekaNOWOŚĆ! tak tak tak tak brak
55 PLUSNOWOŚĆ! tak tak tak tak brak
Teleopieka kardiologicznaNOWOŚĆ! tak tak tak tak brak
Druga Opinia MedycznaNOWOŚĆ! tak tak tak tak brak
Indywidualna Kontynuacja tak tak tak tak -


Urodzenie się wnuka
Urodzenie się wnuka

1 i 2 wnuk - 100% kwoty
3 i 4 wnuk - 50% kwoty
5 i kolejne wnuki - 10% kwoty

Pobyt w szpitalu
Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku

Za pobyt w szpitalu płacimy wielokrotnie - pobyt w wyniku wypadku min. 1 dzień - płatne od pierwszego dnia - aż za 365 dni w roku polisowym.

Pobyt w Szpitalu: Teren RP, UE, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Japonii, Monako, Szwajcarii, Watykanu, Islandii, Norwegii, San Marino, Korei Południowej.

Pomoc medyczna
Pomoc medyczna

Uprawnieni: Ubezpieczony, małżonek lub partner, dziecko

 • Organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej związanej z nagłym zachorowaniem lub wypadkiem
  3 zdarzenia w roku polisowym do kwoty 300 zł na jedno zdarzenie - nagła choroba i wypadek
 • Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki
  2 zdarzenia w roku polisowym do kwoty 150 zł na jedno zdarzenie - nagła choroba i wypadek
 • Zdrowotne usługi informacyjne
Urodzenie się wnuka
Rehabilitacja
 • Organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacji
  (Uprawnieni: Ubezpieczony, małżonek lub partner, dziecko)

 • Organizacja i pokrycie kosztów zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego
  (Uprawnieni: Ubezpieczony, małżonek lub partner, dziecko)

 • Organizacja i pokrycie kosztów dostawy sprzętu rehabilitacyjnego
  (Uprawnieni: Ubezpieczony, małżonek lub partner, dziecko)

 • Organizacja i pokrycie kosztów trenera fitness
  (Uprawnieni: Ubezpieczony, małżonek lub partner)

 • Organizacja i pokrycie kosztów badań medycznych po wypadku
  (Uprawnieni: Ubezpieczony)

 • Zdrowotne usługi informacyjne
  (Uprawnieni: Ubezpieczony, małżonek lub partner, dziecko)

Transport i opieka
Transport i opieka
 • Transport medyczny (Uprawnieni: Ubezpieczony, małżonek lub partner, dziecko)

 • Organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna w razie hospitalizacji dziecka (Uprawnieni: Ubezpieczony, małżonek lub partner)

 • Organizacja i pokrycie kosztów prywatnych lekcji (Uprawnieni: Dziecko)

 • Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi (Uprawnieni: Ubezpieczony, małżonek lub partner)

 • Organizacja i pokrycie kosztów pomocy psychologa w trudnej sytuacji losowej (Uprawnieni: Ubezpieczony, małżonek lub partner, dziecko)

 • Organizacja i pokrycie kosztów wizyty osoby bliskiej w razie hospitalizacji ubezpieczonego małżonka lub partnera (Uprawnieni: Ubezpieczony, małżonek lub partner)

 • Organizacja i pokrycie kosztów opieki domowej po hospitalizacji (Uprawnieni: Ubezpieczony, małżonek lub partner)

 • Organizacja i pokrycie kosztów transportu i naprawy roweru po wypadku (Uprawnieni: Ubezpieczony, małżonek lub partner, dziecko)

 • Organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków (Uprawnieni: Ubezpieczony, małżonek lub partner, dziecko)

 • Zdrowotne usługi informacyjne (Uprawnieni: Ubezpieczony, małżonek lub partner, dziecko)

55 Plus
55 Plus
 • Organizacja i pokrycie kosztów dostosowania miejsca zamieszkania (Uprawnieni: Ubezpieczony)
  1 zdarzenie w roku polisowym do kwoty 2 000 zł - nagła choroba i wypadek, jeżeli ubezpieczony uzyska orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności
 • Organizacja i pokrycie kosztów sprzątania grobów najbliższych (Uprawnieni: Ubezpieczony)
  1 zdarzenie w roku polisowym, do kwoty 200 zł - nagła choroba i wypadek, jeżeli ubezpieczonemu zalecenie przebywania w domu po hospitalizacji trwającej przez okres powyżej 3 dni
 • Organizacja i pokrycie kosztów zakupu aparatu słuchowego (Uprawnieni: Ubezpieczony)
  1 zdarzenie w roku polisowym, do kwoty 1 500 zł - nagła choroba i wypadek, jeśli laryngolog stwierdzi niedosłuch ubezpieczonego i wystawi ubezpieczonemu zlecenie na aparat słuchowy
 • Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad zwierzętami (Uprawnieni: Ubezpieczony)
  1 zdarzenie w roku polisowym; do 5 dni, do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie - nagła choroba i wypadek, jeśli ubezpieczony będzie hospitalizowany przez okres powyżej 3 dni
 • Zdrowotne usługi informacyjne (Uprawnieni: Ubezpieczony)
Teleopieka kardiologiczna
Teleopieka kardiologiczna

Uprawniony: Ubezpieczony

Telefoniczna opieka kardiologiczna Ubezpieczonego, między innymi:

 • usługa pokrycia kosztów dostarczenia zestawu teleopieki kardiologicznej

 • rejestrowanie badań przesłanych przez Ubezpieczonego za pomocą otrzymanego aparatu EKG

 • analiza badań przez lekarza dyżurnego

 • stały kontakt telefoniczny z lekarzem dyżurnym

 • wezwanie pogotowia przez lekarza dyżurnego w razie uzasadnionej medycznie potrzeby pomocy medycznej

Usługa telefonicznej opieki kardiologicznej przysługuje przez okres 180 dni licząc od daty dostarczenia Ubezpieczonemu zestawu teleopieki kardiologicznej

Druga opinia medyczna
Druga Opinia Medyczna

Uprawniony: Ubezpieczony

Zakres ochrony ubezpieczeniowej z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia obejmuje:

 • wydanie opinii dotyczącej postawionej przez lekarza prowadzącego diagnozy i dotychczas prowadzonego leczenia,
 •  udzielenie odpowiedzi na pytania zadane przez ubezpieczonego w związku z opiniowaną chorobą i stanem zdrowia ubezpieczonego,
 • propozycję planu leczenia, jeśli zdaniem lekarza konsultanta zastosowany sposób leczenia powinien zostać zmieniony lub uzupełniony,
 • rokowania co do możliwości wyleczenia - w przypadku wyrażenia stosownej prośby ubezpieczonego we wniosku o wydanie drugiej opinii medycznej.
 • KATALOG CHORÓB DRUGIEJ OPINII MEDYCZNEJ:
  1) nowotwór złośliwy, 2) ostra białaczka szpikowa, 3) chłoniak złośliwy, 4) zawał serca, 5) udar mózgu, 6) choroba wieńcowa, 7) niewydolność nerek, 8) anemia aplastyczna, 9) choroba Alzheimera, 10) choroba Creutzfeldta-Jakoba, 11) choroba Huntingtona, 12) choroba Leśniowskiego-Crohna, 13) choroba Parkinsona, 14) łagodny nowotwór mózgu, 15) łagodny nowotwór rdzenia kręgowego, 16) przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B, 17) przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C, 18) twardzina układowa (uogólniona sklerodermia), 19) śpiączka, 20) przewlekła niewydolność wątroby, 21) dystrofia mięśniowa, 22) tętniak lub rozwarstwienie aorty brzusznej, 23) tętniak lub rozwarstwienie aorty piersiowej, 24) wady zastawek serca, 25) zapalenie mózgu, 26) przewlekła niewydolność oddechowa, 27) cukrzyca, 28) bakteryjne zapalenie mózgu, 29) bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 30) bakteryjne zapalenie wsierdzia, 31) choroba neuronu ruchowego, 32) stwardnienie rozsiane, 33) wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 34) zakażenie wirusem HIV, 35) ziarniniakowatość Wegenera, 36) nadciśnienie płucne pierwotne (idiopatyczne), 37) ostra niewydolność wątroby, 38) piorunujące (nadostre) zapalenie wątroby, 39) bąblowiec mózgu, 40) bąblowiec w obrębie klatki piersiowej lub jamy brzusznej, 41) sepsa (posocznica, SIRS), 42) reumatoidalne zapalenie stawów, 43) toczeń rumieniowaty układowy, 44) wrzodziejące zapalenie jelita grubego, 45) kardiomiopatia, 46) ropień mózgu, 47) zakażona martwica trzustki, 48) zatorowość płucna, 49) borelioza, 50) cholera, 51) dur brzuszny, 52) gorączka denga, 53) gorączka zachodniego Nilu, 54) gruźlica, 55) malaria, 56) tężec, 57) wścieklizna, 58) zgorzel gazowa, 59) żółta gorączka, 60) schistosomatoza.
 
Karencje
 • Okresy karencji wyszczególniono w tabeli. 
 • Uznajemy staż u poprzedniego Ubezpieczyciela i gwarantujemy utrzymanie ciągłości ubezpieczenia grupowego jeżeli było ono opłacane nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy bezpośrednio przed przystąpieniem do ubezpieczenia w TUnŻ Warta SA. W tym przypadku będą miały zastosowanie karencje na różnice sum i ryzyk.

NOWOŚĆ!!!  ZACHĘCAMY DO UZUPEŁNIENIA OCHRONY PRZEZ WYBÓR DODATKOWYCH PAKIETÓW W CENIE 5zł,10zł i 15zł

Osoba przystępująca do umowy grupowej w TUnŻ „WARTA” S.A. może indywidualnie rozszerzyć swój zakres ochrony wybierając dowolną kombinację dostępnych poniżej pakietów dodatkowych

POMOC W CHOROBIE - kliknij i dowiedz się więcej
dla osób oczekujących dodatkowego zabezpieczenia w razie choroby

Pomoc w chorobie

WYPADEK - kliknij i dowiedz się więcej
dla osób wykonujących obowiązki zawodowe, które szczególnie mogą być narażone na wypadek.

Wypadek

AKTYWNI - kliknij i dowiedz się więcej
dla osób, które prowadzą aktywny tryb życia i przez to mogą być szczególnie narażone na wypadek.

Aktywni

Pliki do pobrania

KONTAKT

Południowe Stowarzyszenie
Ubezpieczonych SIGMA

ul. Kasprowicza 1, 32-600 Oświęcim


Infolinia:
+48 338 429 666

Adres e-mail:
biuro@psusigma.pl

Strona www:
www.psusigma.pl