Ubezpieczenia na życie

dla osób od 55 do 65 roku życia

Z MYŚLĄ O TWOJEJ RODZINIE

 

Pakiet WARTA EKSTRABIZNES PLUS jest dedykowany osobom, które w dniu złożenia deklaracji przystąpienia mają ukończone 55 lat i nie ukończyły 65 roku życia

NUMER POLISY: NG 10025

WARIANT 1 WARIANT 2 WARIANT 3 WARIANT 5 WARIANT 6 WARIANT 7 WARIANT 8
SKŁADKA MIESIĘCZNA 45 ZŁ 50 ZŁ 60 ZŁ 70 ZŁ 75 ZŁ 85 ZŁ 100 ZŁ
ZAKRES UBEZPIECZENIA Wysokość świadczeń do wypłaty (PLN) KARENCJA
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 70 400 83 000 90 000 104 000 112 400 120 800 170 880 brak
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku

46 000

55 000

60 000

70 000

76 000

82 000

124 800

brak

Śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu 18 000 22 500 50 000 60 000 33 000 72 000 102 500 6 miesięcy
Śmierć Ubezpieczonego 18 000

22 500

25 000

30 000

33 000

36 000

57 400

6 miesięcy

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek wypadku - 1% trwałego uszczerbku

216

270 400 480 490 510 600 brak
Trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego wskutek wypadku 8 000 10 000 10 000 10 000 11 000 12 000 16 400

brak

Śmierć małżonka lub partnera wskutek wypadku komunikacyjnego 34 400 38 000 40 000 44 000 46 400 48 800 56 080 brak
Śmierć małżonka lub partnera wskutek wypadku

24 400

28 000

30 000

34 000

36 400

38 800

46 080

brak

Śmierć małżonka lub partnera 7 200 9 000 10 000 12 000 13 200 14 400 18 040 6 miesięcy
Śmierć rodzica wskutek wypadku komunikacyjnego

6 280

6 600

6 800

7 200

6 980

7 640

8 280

brak

Śmierć rodzica wskutek wypadku 3 780 4 100 4 300 4 700 4 480 5 140 5 780 brak
Śmierć rodzica

1 280

1 600

1 800

2 200

1 980

2 640

3 280

6 miesięcy

Śmierć rodzica małżonka lub partnera wskutek wypadku komunikacyjnego 6 280 6 600 6 800 7 200 6 980 7 640 8 280 brak
Śmierć rodzica małżonka lub partnera wskutek wypadku

3 780

4 100

4 300

4 700

4 480

5 140

5 780

brak

Śmierć rodzica małżonka lub partnera 1 280 1 600 1 800 2 200 1 980 2 640 3 280 6 miesięcy
Urodzenie się dziecka 640 800 900 1 100 1 210 1 320 1 640

9 miesięcy

Śmierć noworodka (do 1 roku życia)
1 440 1 800 2 000 2 400 2 640 2 880 3 608 6 miesięcy
Śmierć dziecka Ubezpieczonego wskutek wypadku (od 1-go roku życia bez górnej granicy)

4 320

5 400

6 000

7 200

7 920

8 640

10 000

brak

Śmierć dziecka Ubezpieczonego (od 1-go roku życia bez górnej granicy)
2 160 2 700 3 000 3 600 3 960 4 320 5 000 6 miesięcy
Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego 2 880 3 600 4 000 4 800 5 280 5 760 7 216

6 miesięcy

Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania - katalog podstawowy 2 880 3 600 4 000 4 800 5 280 5 760 7 216 6 miesięcy
Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania - katalog rozszerzony 2 880 3 600 4 000 4 800 5 280 5 760 7 216

6 miesięcy

Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania - katalog infekcyjny 2 880 3 600 4 000 4 800 5 280 5 760 7 216 6 miesięcy
Leczenie specjalistyczne - - -

500/250/125

- - -

3 miesiące

DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE UBEZPIECZONEGO
- za dzień pobytu w wyniku choroby - od 1 do 365 dnia pobytu (płatne gdy pobyt był dłuższy niż 3 dni)
48 60 60 90 90 100 100 3 miesiące
- za dzień pobytu w wyniku wypadku - od 1 do 14 dnia pobytu 48 60 60 90 99 108 147,60 brak
- za dzień pobytu w wyniku wypadku - od 15 do 365 dnia pobytu 24 30 30 45 49,50 54 73,80

brak

- świadczenie za dzień pobytu na OIOM w wyniku choroby 80 100 100 125 137,50 150 205 3 miesiące
- świadczenie za dzień pobytu na OIOM w wyniku wypadku 80 125 125 125 137,50 150 205

brak

 

1) anemia aplastyczna, 2) choroba Alzheimera, 3) choroba Creutzfeldta-Jakoba, 4) choroba Huntingtona, 5) choroba Leśniowskiego-Crohna, 6) choroba Parkinsona, 7) choroba wieńcowa leczona operacyjnie, 8) dystrofia mięśniowa, 9) łagodny nowotwór mózgu, 10) łagodny nowotwór rdzenia kręgowego, 11) niewydolność nerek, 12) nowotwór złośliwy, 13) oparzenia, 14) porażenie kończyn, 15) porażenie kończyny, 16) pourazowe uszkodzenie mózgu, 17) przeszczep narządu, 18) przewlekła (schyłkowa) niewydolność oddechowa, 19) przewlekła (schyłkowa) niewydolność wątroby, 20) przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B, 21) przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C, 22) śpiączka, 23) tętniak lub rozwarstwienie aorty brzusznej leczone operacyjnie, 24) tętniak lub rozwarstwienie aorty piersiowej leczone operacyjnie, 25) twardzina układowa (uogólniona sklerodermia), 26) udar mózgu, 27) utrata kończyn, 28) utrata kończyny, 29) utrata mowy, 30) utrata słuchu, 31) utrata wzroku, 32) wady zastawek serca leczone operacyjnie, 33) zapalenie mózgu, 34) zawał serca

 

 

1) bakteryjne zapalenie mózgu, 2) bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 3) bakteryjne zapalenie wsierdzia, 4) bąblowiec mózgu leczony operacyjnie, 5) bąblowiec w obrębie klatki piersiowej lub jamy brzusznej leczony operacyjnie, 6) choroba neuronu ruchowego, 7) kardiomiopatia, 8) nadciśnienie płucne pierwotne (idiopatyczne), 9) ostra niewydolność wątroby, 10) piorunujące (nadostre) zapalenie wątroby, 11) reumatoidalne zapalenie stawów, 12) ropień mózgu, 13) sepsa (posocznica, SIRS), 14) stwardnienie rozsiane, 15) toczeń rumieniowaty układowy, 16) wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 17) wrzodziejące zapalenie jelita grubego, 18) zakażenie HIV/human immunodeficiency virus lub rozpoznanie AIDS/nabyty zespół niedoboru odporności (w wyniku transfuzji krwi), 19) zakażenie HIV/human immunodeficiency virus lub rozpoznanie AIDS/nabyty zespół niedoboru odporności (w związku z wykonywanym zawodem), 20) zakażona martwica trzustki, 21) zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, 22) ziarniniakowatość Wegenera

 

 

1) borelioza, 2) cholera, 3) dur brzuszny, 4) gorączka denga, 5) gorączka zachodniego Nilu, 6) gruźlica, 7) malaria, 8) schistosomatoza, 9) tężec, 10) wścieklizna, 11) zgorzel gazowa, 12) żółta gorączka

 

 

1) ablacja (500 zł), 2) chemioterapia (500 zł), 3) radioterapia (500 zł), 4) wszczepienie kardiowertera /defibrylatora (500 zł), 5) terapia interferonowa (500 zł), 6) wszczepienie rozrusznika serca (500 zł), 7) dializoterapia (500 zł), 8) wertebroplastyka przy leczeniu naczyniaka kręgosłupa (250 zł), 9) wszczepienie stymulatora do głębokiej stymulacji mózgu (250 zł), 10) wszczepienie implantu ślimakowego (250 zł), 11) wszczepienie systemu zastawkowego komorowo-otrzewnowego (125 zł), 12) wszczepienie pompy baclofenowej (125 zł)

NOWOŚĆ!!!  ZACHĘCAMY DO UZUPEŁNIENIA OCHRONY PRZEZ WYBÓR DODATKOWYCH PAKIETÓW W CENIE 5zł,10zł i 15zł

Osoba przystępująca do umowy grupowej w TUnŻ „WARTA” S.A. może indywidualnie rozszerzyć swój zakres ochrony wybierając dowolną kombinację dostępnych poniżej pakietów dodatkowych

POMOC W CHOROBIE - kliknij i dowiedz się więcej
dla osób oczekujących dodatkowego zabezpieczenia w razie choroby

Pomoc w chorobie

WYPADEK - kliknij i dowiedz się więcej
dla osób wykonujących obowiązki zawodowe, które szczególnie mogą być narażone na wypadek.

Wypadek

AKTYWNI - kliknij i dowiedz się więcej
dla osób, które prowadzą aktywny tryb życia i przez to mogą być szczególnie narażone na wypadek.

Aktywni

AKTYWNE DZIECKO - kliknij i dowiedz się więcej
warto wybrać jeżeli ubezpieczony ma dziecko w żłobku, przedszkolu lub w szkole. W razie wypadku np. podczas zajęć judo czy tanecznych oraz w nagłej chorobie uzyska dodatkowe świadczenia.
UWAGA! Płacąc jedną składkę chronisz wszystkie swoje dzieci w wieku od 1 do 25 roku życia, w pełnym proponowanym zakresie.

Aktywne dziecko

ZDROWIE DZIECKA - kliknij i dowiedz się więcej
dla rodziców i opiekunów, który zapewnia dodatkowe środki na leczenie dziecka.
UWAGA! Płacąc jedną składkę chronisz wszystkie swoje dzieci w wieku od 1 do 25 roku życia, w pełnym proponowanym zakresie.

Zdrowie dziecka

Pliki do pobrania

KONTAKT

Południowe Stowarzyszenie
Ubezpieczonych SIGMA

ul. Kasprowicza 1, 32-600 Oświęcim


Infolinia:
+48 338 429 666

Adres e-mail:
biuro@psusigma.pl

Strona www:
www.psusigma.pl